Vyhľadávanie

Kontakt

Maroš Trnik

maros0825@azet.sk

Orion Nosice

Orion Nosice.mp3

05.04.2010 14:05
 
TOPlist

 Počasie

ZAUJÍMAVOSTI , ÚDAJE A FAKTY

29.11.2009 16:13

 

Vodné dielo Nosice je v poradí ôsma priehrada  na Váhu, ktorá vznikla prehradením koryta v riečnom kilometri 209,00. Betónovou gravitačnou priehradou v rokoch 1949- 1957. 
Pôvodný názov  vodného diela je priehrada  mládeže, pretože jej  výstavba bola pridelená vtedajšiemu zväzu  mladých. Brigádnici povinne odpracovavali  niekoľko týždňové turnusy.
 Postavili aj rozhľadňu na úpätí  vrchu Hradisko.priehradným múrom).Úplne zmizla z mapy obec Okrut. 
 Priehradný múr má korunu dlhú  501,7m a výšku nad základovou škárou 31,5m . Je široký 7.5 m  a hĺbka vody pri múre dosahuje 18 m .Maximálna hladina vody v priehrade dosahuje úroveň 280m.n.m. 
Betónovú priehradu tvorí  31 blokov. Celkový objem priehrady je 36 mil. . Zatopená plocha je 7 .V  najširšom mieste sú brehy vzdialené 1.5 km . Silné zanášanie priehrady sedimentami si vyžiadalo
 dodatočné vybudovanie usmerňovacích hrádzi pri PB( dĺžka 2800m)a pri Udiči(800 m). Účelom je energické využitie prietokov  Váhu, odstránenie problémov s povodňami, umožnenie odberov vody, rozvoj vodných 
športov a turistiky. V poslednom období tu prekvitá rybárstvo, najčastejšie lovenou rybou je kapor, taktiež  je tu možné vidieť  160 druhov vtáctva.
Pred výstavbou priehrady muselo byť preložených 12 km železnice a 35 km ciest. Do novopostavených domov bolo presídlené obyvateľstvo z obce Milochov a z Nosíc (miesta pod
 
 
Státisíce mladých ľudí sa vystriedalo na stavebných prácach , ktoré  súviseli s výstavbou priehrady: výstavba odpadového  kanála , nových obcí, prekládka železnice výstavba kúpeľov. Nikto z terajšej starej generácie nikdy nezabudne na tvrdé mozole, ktoré tu získal .
 Na spomienky , rovesníkov, vznikajúce priateľstva , spoločné  športové aktivity,  čaro nezabudnuteľných  táborákov   , letné slávnosti  a pocity hrdosti a zdravého sebavedomie ktoré v nich burácali po dokončení a nasledovnom spustení priehrady. 
Veď oni sami prispeli k vybudovaniu nielen tohto unikátneho diela ale  aj socialistickej výchovy. 
Cítili ,že vykonali niečo pozdvihujúce  a ušľachtilé pre vtedajšiu spoločnosť a ďalšie generácie. Dnes by sa nenašlo toľko mladých ľudí plných entuziazmu a odhodlania prispievať  k budovaniu modernej spoločnosti.