Vyhľadávanie

Kontakt

Maroš Trnik

maros0825@azet.sk

Orion Nosice

Orion Nosice.mp3

05.04.2010 14:05
 
TOPlist

 Počasie

 

 

 

 

Kompletnú úpravu našej PS zaručil  Profil SPORT SERVIS PS

 www.sportservisps.cz

Organizácia DHZ Nosice

Dobrovoľnícke organizácie

09.02.2011 20:23
Základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR je dobrovoľný hasičský zbor. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR, Zákonom o ochrane pred požiarmi a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Orgány DHZ sú : Výročná členská schôdza...