Vyhľadávanie

Kontakt

Maroš Trnik

maros0825@azet.sk

Orion Nosice

Orion Nosice.mp3

05.04.2010 14:05
 
TOPlist

 Počasie

Nosice

11.10.2009 01:32

                                

 NOSICE

Obec leží na rozhraní Javorníkov a Považského podolia, pri výtoku Vážskeho kanála z rovnomennej vodnej nádrže, v nadmorskej výške 280 m n. m. Leží 3 km severovýchodne od centra mesta a premáva sem linka č. 6 MHD z Púchova. Tiež tu zastavujú osobné vlaky na trati Púchov - Považská Bystrica.

Pôvodne samostatná obec sa spomína od roku 1407, patrila zemianskej rodine Lieskovských. Na kóte 566,7 m sa nachádza hradisko púchovskej kultúry. V chotári obce je sídlisko lužickej kultúry a slovanské pohrebisko z veľkomoravského obdobia. V rokoch 1949 - 1953 bola na Váhu vybudovaná Priehrada mládeže (Nosice), pod priehradným múrom vyviera minerálny prameň.

Juhovýchodne od obce, pri vodnej nádrži, sa v zalesnenom prostredí nachádza rekreačné stredisko Cerov.

20 000 obyvateľov. V roku 1932 bola postavená hať v Dolných Kočkovciach, ktorá bola súčasťou hydrocentrály v Ladcoch. Po roku 1945 sa mesto pomaly stávalo priemyselným centrom. Roku 1949 sa začala stavať Priehrada mládeže, ktorá bola jedným s prvých diel socializmu. Pracovalo na nej niekoľko tisíc brigádnikov, ktorí robili neodborné práce. Kôli stavbe sa musela prekladať železničná trať, likvidovať dva mosty, čiastočne zdemolovať Nosice a Milochov. Úplne zanikla dedinka Okrut. Priehradný múr je 36 metrov vysoký a takmer pol kilometra dlhý. Priehrada mládeže siaha až k Považskej Bystrici. Jej prvoradým cieľov je výroba elektrickej energie. Prameň, na ktorý pri výstavbe narazili bol vyvedený potrubiami k Nosiciam. Dnes sú to Kúpele Nimnica.

Prehliadka priehradnej hrádze
Exkurzia priehradným múrom vodného diela Nosice – Priehrada mládeže je poučným zážitkom. Priehrada mládeže sa začala stavať v roku 1949 a práce na nej trvali do roku 1958. Nádrž je dlhá 12 kilometrov a široká jeden kilometer. Celkový objem je 35,9 milióna kubických metrov. Cez celé priehradné teleso vedie revízna chodba a priehradná štôlňa, ktorých prehliadka je súčasťou exkurzie. Vodné dielo slúži hlavne na výrobu elektriny.

 

 
Okrut

Ako Possessio Okruth sa obec spomínala už v roku 1408. Bola príslušenstvom lednického hradu, ale neskôr ju vlastnila aj rodina Okrucká (1571-1860), ktorá má po obci aj pomenovanie.

V roku 1598 mala 5 domov, v roku 1784 už 22 domov, 22 rodín a 113 obyvateľov. Roku 1828 11 domov a 96 obyvateľov. Ľud sa zaoberal pltníctvom, roľníctvom a chovom dobytka.

V roku 1955 obec Okrut zanikla kvôli výstavbe Priehrady mládeže, pričom väčšinu jej obyvateľov presídlili do Udiče. Udiči takisto prislúchli všetky nezatopené územia jej chotára. Dnes leží časť Okrut pri brehu Váhu smerom na Púchov.

Erb: má pôvod v pečati, ktorej použitie sa zistilo v roku 1884. Pečatné pole vyplňuje rodinný erb Okrutskovcov. Nad korunkou sú dve ramená oproti sebe, pravé drží zástavku, ľavé šabľu.