Vyhľadávanie

Kontakt

Maroš Trnik

maros0825@azet.sk

Orion Nosice

Orion Nosice.mp3

05.04.2010 14:05
 
TOPlist

 Počasie

Nosičania sa radovali v Ladcoch predčasne

06.08.2011 13:44

 

Nosičania sa radovali  

 v Ladcoch predčasne

 

Nedašovej Lhoty sa skončila pohárová súťaž v Ladcoch. Mužská kate-gória malá chvíCu iného víťaza, no toho v závěre diskvalifikovali.

LADCE. Súťaž malá dobru at­mosféru a patřičný náboj na-pátia až do jej závěru. V ňom sa rozhodlo o víťazovi i pora­zených.
Rozhodla diskvalffikácia
Kategóriu mužov vyhrál Ne-dašov (14,38 sek), ktorý mál na rozdiel troch stotín takmer identické časy oboch prúdov. Ako jediný sa dostal pod pát-násť sekund. Na pohár si za-slúžene opáť siahlo druhé Trstie (15,05 sek), ktoré bolo sice rýchlejšie na 1'avom pru­dě ako víťaz, ale to nestačilo. O dvě stotiny za ním skončila Horenická Horka. Všetko mohlo byť inak.
„Dokončili smě útok, mali najlepší čas, a radovali sa z vi-ťazstva. Kázali nám vysať vo­du z kadě, co smě urobili. Ko-šiar dal koš dole, za co nás ne-spravodlivo diskvalifikovali," tvrdili Nosičania.
„Útok skončil a košiar vy-tiahol savicu bez kosa. Jedno­značná diskvalifikácia," tvr­dil organizátor. Pře Nosiča-nov by to málo byť poučením.
Víťazstvo na Moravu
Aj pohár pře najrýchlejšie že­ny putuje na Moravu. Vyhrála Nedašova Lhota za 17,46 sek. Druhé skončili dorastenky Klinika nad Váhom (18,12 sek) a tretie Dežerice (18,19 sek).
Za nimi ďalšie naše zástup­kyně z Vydrnej, Pruského a Horoviec. Domáce mali naj-rýchlejšiu prúdarku (PP -16,68 sek), no doplatili na pre-strek na lávej straně (20,83

Výsledky: Muži: 1. Nedašov
(14,35/14,38) 14,38 Sek, 2. Tts-tie (14,19/15,05) 15,05 sek, 3. Horenická Horka (15,07/13,82) 15,07 sek, 4. Pružina (15,01/ 15,39) 15,39 sek, 5. Ladce (15,46/14,98) 15,46 sek, 6. Pruské B (14,95/15,47) 15,47
sek, 7. Zbora A (15,93/14,25) 15,93 sek, 8. Lednické Rovné
(16,44/14,05) 16,44 sek, 9. Li-
dečko (16,49/15,58) 16,49 sek, 10. Mikušovce (15,14/16,57) 16,57 sek, 11. Pruské A (15,37/ 17,11) 17,11 sek, 12. Kvašov (17,21/17,44) 17,44 sek, 13. Vy-
drná (14,76/17,48) 17,48 sek, 14. Chudá Lehota (15,94/17,59) 17,59 sek, 15. Brvnište (15,74/ 17,72) 17,72 sek, 16. Milochov (18,04/17,81) 18,04 sek, 17.
Podlužany (18,99/17,47) 18,99 sek, 18. Zbora B (19,55/19,41) 19,55 sek, 19. Púchov (19,19/ 20,04) 20,04 sek, 20. Dohnaný
(17,82/20,15) 20,15 sek, 21. Ne-VŠOvá B (20,07/20,95) 20,95 sek, 22. Stupně (21,26/14,48) 21,26 sek, 23. Nevšová A
(28,26/26,52) 28,26 sek, 24. Ko-šecké Podhradie (31,21/30,40) 31,21 sek, Podhorie, Dubnica nad Váhom, Korovce, Bru-mov, Dežerice - všetci N, No­siče - D.
Ženy: 1. Nedašova Lhota (17,46/17,04) 17,46 sek, 2. Hli­ník nad Váhom B (18,12/17,55) 18,12 sek, 3. Dežerice (17,61/ 18,19) 18,19 sek, 4. Vydrná
(17,04/18,20) 18,20 sek, 5.
Pruské (18,00/19,01) 19,01 sek,
6. Korovce (19,99/18,92) 19,99
sek, 7. Podlužany (20,59/17,16) 20,59 sek, 8. Ladce (20,83/ 16,68) 20,83 sek, 9. Hliník nad
Váhom A (21,87/21,99) 21,99
sek, 10. Kvašov (22,41/19,44) 22,41 sek, 11. Nosiče (22,80/ 22,28) 22,80 sek, 12. Rosecké Podhradie A (24,78/25,52) 25,52 sek, 13. Rosecké Pod­hradie B (30,51/30,94) 30,94 sek, Mikušovce - D. (MK