Vyhľadávanie

Kontakt

Maroš Trnik

maros0825@azet.sk

Orion Nosice

Orion Nosice.mp3

05.04.2010 14:05
 
TOPlist

 Počasie

katastrálne územie Nosice

01.01.2010 05:16

 katastrálne územie Nosice

druh pozemku výmera (m2)
orná pôda 919885
záhrady 99803
ovocné sady 21118
trvalé trávnaté porasty 1189079
lesné pozemky 3116849
vodné plochy 620046
zastavané plochy a nádvoria 565445
ostatné plochy 275765
celková výmera k.ú. 6807990
Pozemky vo vlastníctve mesta Púchov k 31.12.2006 19603 m2