Vyhľadávanie

Kontakt

Maroš Trnik

maros0825@azet.sk

Orion Nosice

Orion Nosice.mp3

05.04.2010 14:05
 
TOPlist

 Počasie

Dobrovoľné hasičské zbory

08.12.2009 22:49

 Dobrovoľné hasičské zbory plnia úlohu ochrany života, zdravia a majetku očanov. V meste Púchov sú štyri hasičské zbory: Púchov, Hoština, Ihrište a  Nosice. Medzi najaktívnejší patrí Dobrovoľný hasičský zbor Púchov, ktorý sa v roku 2006 zúčastnil celkom 25-tich súťaží. Mužstvo mužov sa v priebehu roka zúčasnilo 12 súťaží, kde prvé miesto získali: Okresné kolo Pruské a Dubnica a 3 miesto v Hliníku a v Karolinke - Česká republika.Družstvo žien
 sa zúčastnilo 3 súťaží a prvé miesto získali: Okresné kolo Dubnica N./V. Je potrebné spomenúť zaktivizovanie Dobrovoľných hasičských zborov Ihrište a Hoština. V okresnej hasičskej lige mužstvo mužov z Ihríšť získalo prvé miesto v súťaži: Streženice, Ihrište, Záriečie, Kvášov. Družstvo žien z Ihríšt sa umiestnilo na prvom mieste v okresnej lige: Lúky, Zbora, Podhorie, Lednica, Záriečie. Družstvo mužov z Hoštiny získali tretie miesto v Streženiciach, Lúkach p./M., a vo Vydrnej. Družstvo žien z Hoštinej bolo prvé v okresnej lige: Lednica, Moštište, Hoština, Dubková a Vydrná. Tretie miesto mali v Horovciach, Zbore, Lednici, Mostišťoch a v Dohňanoch, čím je možné ich považovať za najaktívnejšie mužstvo Dobrovoľných hasičských zborov  z Púchova.  

   

Mladí hasiči z DHZ Púchov
 sa v priebehu roka 2006 zúčasnili celkom siedmich súťaží, z toho na prvom mieste boli: Branný pretek o pohár mesta Nováky a súťaž v hasičských útokoch v Zbore. Druhé miesto si odniesli z Okresného kola z Beluše, Hasičský trojboj o Pohár primátora mesta Púchov, Memoriál Ferdinanda Mončeka v Ilave, a na piatom mieste boli v Halových majstrovstvách o Pohár prezidenta DPO SR vo Svite.

Mesto v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Púchov zabezpečilo 40.ročník súťaže „O pohár primátora mesta“ .