Vyhľadávanie

Kontakt

Maroš Trnik

maros0825@azet.sk

Orion Nosice

Orion Nosice.mp3

05.04.2010 14:05
 
TOPlist

 Počasie

Ako získať osem miliónov

27.11.2009 20:31

 Ako získať osem miliónov

 
 
Domov sociálnych služieb v Nosiciach ma v piatok 24.októbra 2008 svoj veľký deň. Nielenže oslavoval pätnáste výročie svojej existencie, ale slávnostne otváral aj „Centrum výchovy a vzdelávania pre handicapované deti“ a nové ihrisko na dvore.
 
Strihali sa teda hneď dve pásky. Jedna pri vstupe na ihrisko, ktoré vyrástlo na novonadobudnutom pozemku pri budove DSS a druhá pri vstupe do nových priestorov, kde budú mať deti dve plnevybavené učebne, telocvičňu a herňu. Deťom sa tým výrazne zlepšili podmienky pre vyučovanie i fyzické aktivity pri trávení voľného času. 
 
 
 
Riaditeľka DSS Nosice Irena Suranová počas slávnostného príhovoru poďakovala všetkým, ktorí sa zaslúžili o vybudovanie nadstavby a vyslovila prosbu, aby TSK pomohol financovať ďalšie plány pri zveľadení priestorov centra. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Pavol Sedláček, pomoc prisľúbil a zároveň poďakoval pri tejto príležitosti všetkým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj zariadenia a zaželal im veľa trpezlivosti v ich neľahkej, no mimoriadne záslužnej práci. 
 
 
 
Slávnostné otvorenie ozdobili svojím programom sviatočne oblečené deti, pre ktoré sa vlastne celá sláva konala. V sprievode svojich pedagógov recitovali, spievali a zahrali dokonca i malé divadielko. Úspech mala mierne pozmenená pesnička „Pec nám spadla“, v ktorej deti miesto „deduška“ volali na opravu „sponzora“. Keď na záver vystúpenia malá Zuzka na vozíčku poďakovala „tetám a ujom“, nejednému dospelému sa v očiach zaleskli i slzy dojatia a ak niekto z prítomných niekedy zapochyboval o správnosti svojej investície, v tom momente dostal jednoznačnú odpoveď. 
 
Riaditeľke DSS Irene Suranovej sa podarilo získať viac ako osem miliónov korún. Z toho 6 384 027 Sk uhradených z európskych fondov, sumou 1 197 005 prispel štát a 718 845 Sk uhradil Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ tohto zariadenia. Sponzori podporili myšlienku projektu sumou 700 000 korún. Projekt zahŕňa samotnú nadstavbu objektu domova a tiež zateplenie existujúcich budov. Nadstavený pavilón s novými učebňami pomôže zefektívniť výchovno-vzdelávací proces pre handicapované deti. Novovytvorené triedy špeciálnej školy, podstatne pomôžu príprave detí na relatívne samostatný a plnohodnotný život v dospelosti a tiež ich integrácii do spoločnosti. Novou investíciou sa navyše v zariadení vytvorili aj dve nové pracovné miesta. 
 
Ako sama riaditeľka priznala, zohnať finančné prostriedky a uspieť v grantoch nebolo jednoduché: „Získať peniaze sme sa s vypracovávaným projektom snažili štyri roky po sebe. Nemali sme na to žiadnu firmu, ani skúsenosti, ale nakoniec sa nám to podarilo. Možno sme nakoniec uspeli, lebo sme boli neodbytní.“ 
 
Ak uvážime, s koľkými inými problémami sa riaditeľka DSS denno-denne stretáva, je získanie takto vysokej sumy výkonom hodným obdivu. V tlačovej správe TSK k piatkovému odovzdávaniu priestorov do užívania sa spomína i fakt, že tento projekt bol jedným z viacerých úspešných europrojektov v oblasti sociálnych zariadení v rámci TSK. S pomocou fondov európskej pomoci sa podarilo rekonštruovať Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb v Myjave, modernizovať podobné zariadenie v Dubnici nad Váhom i v Dolnom Lieskove a rozsiahlou rekonštrukciou prešlo Centrum sociálnych služieb na sídlisku Juh v Trenčíne. Momentálne má TSK pripravené aj ďalšie modernizačné projekty v iných sociálnych zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, čaká sa už len na výzvu MVaRR na prihlasovanie podobných projektov. 
 
Autor: Peter Hudák
Zdroj: Púchovské noviny, číslo 40/2008